Propperly installed fittings not only boost the store output but enforce safety as well. We provide electrical grid, sanitary/plumbing and ventilation/aircon systems instalations.

Elektryczne
Sanitarno-hydrauliczne
Wentylacyjno-klimatyzacyjne

Dzięki szczegółowemu nadzorowi nad prawidłowością wykonywanych instalacji, zgodnych z założeniami projektowymi, a także z zachowaniem przepisów BHP, Sanepidu oraz ochrony przeciwpożarowej, gwarantujemy bezpieczeństwo i pełną satysfakcję w tym zakresie.
Nasza oferta obejmuje wykonanie kluczowych w każdym wnętrzu komercyjnym instalacji:

Portfolio
See all
Contact


  SERVICE DIVISION

  Aleja Krakowska 110/114, B27
  02-256 Warszawa
  +48 22 245 18 46

  DESIGN DIVISION

  ul. Czesława Kłosia 7
  02-466 Warszawa
  +48 22 245 18 46

  made by &