Propperly installed fittings not only boost the store output but enforce safety as well. We provide electrical grid, sanitary/plumbing and ventilation/aircon systems instalations.

Elektryczne
Sanitarno-hydrauliczne
Wentylacyjno-klimatyzacyjne

Dzięki szczegółowemu nadzorowi nad prawidłowością wykonywanych instalacji, zgodnych z założeniami projektowymi, a także z zachowaniem przepisów BHP, Sanepidu oraz ochrony przeciwpożarowej, gwarantujemy bezpieczeństwo i pełną satysfakcję w tym zakresie.
Nasza oferta obejmuje wykonanie kluczowych w każdym wnętrzu komercyjnym instalacji:

Portfolio
See all
Contact


    Aleja Krakowska 110/114, B27
    02-256 Warszawa
    +48 698 693 924
    biuro@disegna.pl


    made by &